VUOSIKOKOKOUS PIDETTIIN 29.7.2017

23.08.2017

Vuosikokous päätti yhdistyksen sääntömuutoksesta (pöytäkirjan 7§). Muutoksella yhdistyksen tilikaudeksi määriteltiin kalenterivuoden sijaan ajanjakso toukokuusta huhtikuuhun. Sääntömuutoksen tarkoituksena on lyhentää tilikauden päättymisen ja vuosikokuksen välistä aikaa. Lisäksi täsmennettiin yhdistyksen tarkoitusta ja toiminnan laatua koskevaa sääntökohtaa.

Tulo- ja menoarviossa määritellään tarkemmat menettelytavat päätettäessä yhdistyksen varojen käytöstä. Hallituksen päätöksillä voidaan päättää yhdistyksen tilikauden tuloja vastaavista menoeristä. Tähän sisältyvät sopimuksiin perustuvat ja muut ennakoitavat menot sekä hallituksen erikseen päättämät kertaluonteiset menot. Tilikauden tulot ylittävistä menoista, joihin käytettään aikaisempina vuosina kertyneitä säästöjä, päättää erikseen kokoon kutsuttava yleinen jäsenkokous.

Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin aikaisemmin hallituksen jäsenenä ja varapuheenjohtajana toiminut Eero Kanervo. Aikaisempi puheenjohtaja Kulmala ei asettunut enää ehdolle. Täysin uusiksi jäseniksi hallitukseen valittiin Laaksonen Tomi, Lahti Juha sekä Korhonen Heikki. Näin hallitukseen saatiin mukavasti "uutta verta". Vanhoina jäseninä jatkavat Eskola Pekka, Jussila Aarne, Mäkelä Pekka, Mäkitalo Jukka ja Sulkonen Juha. Valinnat olivat yksimielisiä. Entiset jäsenet Paija, Rissanen ja Kulmala ilmoittivat kyllä halunsa olla toiminnassa mukana aktiivisina rivijäseninä. Toivottavasti tämä ilmenee yleisempänäkin asenteena jäsenistössä. 

Vuosikokouspöytäkirja ja muukin aineisto löytyy näiltä kotisivuilta kohdasta yhdistys/vuosikokousasiakirjat

HanKu

22.06.2020Järvihavaintoja kesältä 2020
22.10.2019Vuosikokouksesta
29.08.2019Vuosikokous 2019
17.08.2019Järvihavaintojen päivityksiä kesällä 2019
28.07.2019Hallituksen kokous 28.7.2019
25.06.2019Ongelmajätekeräys pe 26.7.2019
12.06.2018Ongelmajätekeräys la 21.7.2018
10.06.2018Järvihavaintojen päivityksiä
03.05.2018Järven lintuhavaintoja
11.04.2018Kaislanniitto 2018

Siirry arkistoon »