Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma

30.01.2021

25.1.2021 KSY:n hallitus kokoontui Pirkanmaan ELY-keskuksen ja KVVY:n (KVVY on Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys) edustajien kanssa. 

Pirkanmaan ELY-keskus esitteli KSY:lle Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelmaa 2022-2027, johon myös Kokonjärvi kuuluu.

Alempana liitteessä on koko ohjelma.

Kokojärven seurantaan kuuluu muun muassa näytteenotot 3 vuoden välein, viimeisin näyte on otettu vuonna 2019 ja seuraava näytteenotto on vuonna 2022.

Kokonaisfosforipitoisuus on vaihdellut mittauksissa 40-110 ug/l välillä, jossa 45 ug/l on tavoitteena.

Tutkimuksessa on listattu järven suurimmat kuormittajat sekä toimenpideohjelma, jossa on esitelty, miten kuormitusta voitaisiin vähentää.

Toimenpideohjelmalla on karttapalvelu, joka löytyy täältä:

https://ely.maps.arcgis.com/apps/View/index.html?appid=60c586d67bbf4994afd2a3055d3201fb&extent=19.5746,60.5804,27.4384,62.7219

Tämän ohjelman pohjalta KSY on päättänyt perustaa projektiryhmän, joka tulee kokoontumaan ensimmäisen kerran helmikuun 2021 aikana. Projektiryhmän tarkoituksena on yhteystyössä ELY:n kanssa kartoittaa ja mahdollistaa ELY:n ehdottamia toimenpiteitä.

Linkki toimenpideohjelmaan:

Toimenpideohjelma

Kokonjarvi-toimenpideohjelma.png

16.08.2021Vuosikokous 2021
08.06.2021Järvihavaintoja kesältä 2021
30.01.2021Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelma
30.01.2021Vapaaehtoisia kaislanleikkuuseen
04.12.2020Karannut laituri mökin rannasta
24.08.2020Vuosikokous 2020 + asiakirjat
15.07.2020Kaislaleikkuri yhdistykselle
15.07.2020Järvihavaintoja kesältä 2020
22.10.2019Vuosikokouksesta
29.08.2019Vuosikokous 2019

Siirry arkistoon »