Toiminta

Yhdistyksen toiminta jakautuu kahteen linjaan; tapahtumalinjaan ja projektilinjaan. Niille molemmille linjoille on omat sivunsa alalinkkeinä tälle sivulle.