Veden korkeuden seuranta

Veden korkeus ja virtaaman määrä vaikuttavat monella tavoin järven tilaan. Vaihtelu eri vuosina ja vuodenaikoina on suurta. Kokonjärven osakaskunta (Tauno Kannisto) on seurannut korkeuden vaihteluja. Nyt on tarkoitus näillä kotisivuilla antaa mahdollisuus virtaamahavaintoihin yleisemminkin.

Seurannassa käytetään N-60 järjestelmän mukaisia lukuarvoja. Tätä järjestelmää on käytetty vuonna 2000 annetusssa padon rakennuslupapäätöksessa. Näin esimerkiksi näillä sivuilla vaikkapa ilmaisu Vko 15/42 107,25 tarkoittaa korkeusarvoa 107,25 viikkolla 42 vuonna 2015.

Lähtövirtaamaa seurataan Kokonjoen suulla käyttäen kiintopisteenä silellä olevan padon ylä- ja alapuolisia "mittaripaaluja". Tulovirtaaman kiintopisteenä on Välkkilänojan ylittävän Isosuon sillan virtausaukko.

Seurantaa havainnollistetaan tarpeen mukaan valokuvilla. Tässä kuvassa on Kokonjoen padon yläpuolinen mittapaalu. Havainnointia helpottamaan tähän paaluun on laitettu kymmenen sentin välein "värivyöt"

Ylhäältä päin laskien neljäs "värivyö, joka tässä kuvassa on vielä veden pinnan yläpuolella näkyvissä, on vedenkorkeudella 107,50.

Jos korkeustiedon lisäksi on nähtävissä tämän paalun kuva, niin se avautuu tekstin linkistä KuvaYläp

Tässä on esimerrkkikuva padon alapuolisesta mittapaalusta. Mahdollinen kuva avautuu, jos tektissä on linkki KuvaAlap

Tässä on kuva padosta. Se on eräänlainen "kynnys", josta otetusta kuvasta saa hyvän yleiskuvan kulloisenkin virtaaman voimakkuudesta.

Tässä on kuva vuoden 2015 syyskesän matalan veden ajasta. Kuva tästä kohteesta avautuu, jos tekstissä on linkki KuvaPato

Esimerkiksi tätä kuvaa voit katsella tarkemmin tästä linkistä; KuvaPato

Tämä kuva on otettu järveen laskevasta Välkkilänojasta kohdasta, jossa Isosuontie ylittää sen.

Kuva tästä kohteesta avautuu, jos tekstissä on linkki KuvaSilta


Veden korkeus 21.5.2022

Veden korkeus 26.4.2022

Veden korkeutta alajuoksulle 22.4.2022

Veden korkeus 26.1.2020

Veden korkeus 29.12.2019

Uudistettu silta 29.12.2019

Veden korkeus 25.11.2017

Veden korkeus 2.4.2017

Seuraava teksti vielä "työn alla".

Vko 15/42 107,25 Vko 47/15: 107,35. Kuvat; Pato, PatoYläP, PatoAlap, Silta.


Vko 51/15: 107,59. Kuvat; Pato, PatoYläP, PatoAlaP, Silta, SiltaYlä, SiltaAla.


Vesi nousi reilusti marras-joulukuun aikana. Se jäätyi korkealle tasolle. Vuoden vaihteessa oli 15 cm paksu "teräsjää".

Vko 06/16: Tilanne "pikatalven pakkasjakson jälkeen 107,55 Kuvat; PatoYläP, PatoAlaP, Silta,Pato, Padolta järvelle.
Näin esimerkiksi korkeuslukumerkintä Vko 15/42 107,25 tarkoittaa veden korkeutta laskupadon luona vuonna 2015 viikolla 42 (suluissa saattaa olla päivämäärä).Valokuvat on nimetty kohteen mukaan. Pato on nimensä mukaisesti kuva padolta. PatoYläP tarkoittaa padon yläpuolista ja PatoAlaP tarkoittaa alapuolista paalua. Silta tarkoittaa Välkkilänojan ylittävää Isosuontien siltaa. SiltaY tarkoittaa sillan yläpulista ja SiltaA sillan alapuolista suuntaa.Veden korkeus Vko 15/42 107,25, Kuvat; Pato,PatoYläP, PatoAlap Silta xx Vko15/47 107,35 xx Vko 15/51 107,59. Kuvat; Pato, PatoYläP, PatoAlaP Silta, SiltaYlä SiltaAla . Vesi nousi reilusti marras-joulukuun aikana. Se jäätyi korkealle tasolle. Vuoden vaihteessa oli 15 cm paksu "teräsjää".xxVko 16/06 Tilanne "pikatalven pakkasjakson jälkeen 107,55 Kuvat; PatoYläP, PatoAlaP Silta Pato Padolta järvelle.