HAMK-projekti

Johdanto

Kokonjärven suojeluyhdistys ry:n pelikirja on Hämeen ammattikorkeakoulun toisen vuoden kestävän kehityksen opiskelijoiden tekemä selvitys Kokonjärven tilan parantamisesta. Jo olemassa olevaa tutkimustietoa hyödyntäen ja uutta tutkimustietoa luoden opiskelijat arvioivat erilaisten kunnostustoimenpiteet soveltuvuutta Kokonjärven kunnostukseen.
Pelikirjaan pyrittiin löytämään järven tilaa pitkäaikaisesti parantavia toimenpiteitä, jotka ovat myös kustannustehokkaita.


Pelikirja

Ohjeita mökkiläisille

Kokonjärvi-case