Projekti 2021

Hallitus päätti 30.1.2021 kokouksessa perustaa projektiryhmän, jossa

projektiryhmän tarkoituksena on yhteystyössä ELY:n kanssa kartoittaa ja mahdollistaa ELY:n ehdottamia toimenpiteitä. Projektiryhmän aloitus kokous on helmikuussa 2021.

HAMK-projekti

Johdanto

Kokonjärven suojeluyhdistys ry:n pelikirja on Hämeen ammattikorkeakoulun toisen vuoden kestävän kehityksen opiskelijoiden tekemä selvitys Kokonjärven tilan parantamisesta. Jo olemassa olevaa tutkimustietoa hyödyntäen ja uutta tutkimustietoa luoden opiskelijat arvioivat erilaisten kunnostustoimenpiteet soveltuvuutta Kokonjärven kunnostukseen.
Pelikirjaan pyrittiin löytämään järven tilaa pitkäaikaisesti parantavia toimenpiteitä, jotka ovat myös kustannustehokkaita.


Pelikirja

Ohjeita mökkiläisille

Kokonjärvi-case