Hanke 2021-2022

Hanke on saatu valmiiksi.

Selvitys on luettavissa täältä -> Välkkilänojan valuma-alueselvitys

Liite selvitykseen on luettavissa täältä -> Liite selvitykseen

Yhdistys on aloittanut hankkeen 'Kokonjärveen laskevan Välkkilänojan valuma-alueselvitys'. Hanke sijoittuu kaudelle 2021-2022.

Hankkeessa tuotetaan selvitys, jonka pohjalta on mahdollista valita jatkotoimia ja kohteita tarkempaan suunnitteluun ja toteutukseen. Selvityksessä tunnistetaan valuma-alueen kunnostusmahdollisuudet niin maaston kuin maanomistajienkin näkökulmasta. Tarkoituksena on aloittaa pitkäjänteinen työ kohti Kokonjärven parempaa ekologista tilaa.

Hankkeen sunnittelijaksi on valittu Mikko Alhainen.

Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle avustuksen.

Hankkeen suunnitelma esitellään vuosikokouksessa syyskuussa 2022.

Projekti 2021

Hallitus päätti 30.1.2021 kokouksessa perustaa projektiryhmän, jossa
projektiryhmän tarkoituksena on yhteystyössä ELY:n kanssa kartoittaa ja mahdollistaa ELY:n ehdottamia toimenpiteitä. Projektiryhmän aloitus kokous on helmikuussa 2021.


HAMK-projekti

Johdanto

Kokonjärven suojeluyhdistys ry:n pelikirja on Hämeen ammattikorkeakoulun toisen vuoden kestävän kehityksen opiskelijoiden tekemä selvitys Kokonjärven tilan parantamisesta. Jo olemassa olevaa tutkimustietoa hyödyntäen ja uutta tutkimustietoa luoden opiskelijat arvioivat erilaisten kunnostustoimenpiteet soveltuvuutta Kokonjärven kunnostukseen.
Pelikirjaan pyrittiin löytämään järven tilaa pitkäaikaisesti parantavia toimenpiteitä, jotka ovat myös kustannustehokkaita.


Pelikirja

Ohjeita mökkiläisille

Kokonjärvi-case