Perkauksesta luonnonmukaiseen peruskuivatukseen

12.10.2022

Suurin osa entisaikojen sarkaojista on muutettu salaojiksi, ja peltojen keskellä virtaa enää leveitä valtaojia.
Sarkaojien häviämisen myötä jäljelle jääneiden ojanvarsien merkitys maatalousalueiden luonnolle ja riistalle on entisestään korostunut, mutta peltoaukeiden suorat ja jyrkkäreunaiset uomat eivät juurikaan tarjoa elinympäristöä riistalle tai kaloille. Vanhojen ojien perkaushankkeissakin puhaltavat uudet tuulet – luonnonmukainen peruskuivatus tuo uusia mahdollisuuksia maatalousalueiden riistanhoitoon.

-- ote Mikko Alhaisen artikkelista 'Perkauksesta luonnonmukaiseen peruskuivatukseen  – valtaojista riistaelinympäristöjä'

Lue koko artikkeli tästä -> Perkauksesta luonnonmukaiseen peruskuivatukseen

Alhainen-oja1.png
Alhainen-oja2.png
12.03.2023Kevään 2023 jäsenkirje
01.12.2022Äänestystulos - Kokonrannalle laavu!
21.11.2022Kevätkuoppaselvityksessä ei edetä
18.11.2022ÄÄNESTÄ NYT! Kokonrannalle laavu
12.10.2022Perkauksesta luonnonmukaiseen peruskuivatukseen
29.08.2022Uimarannan talkoot la 10.9.2022 alkaen klo 11.00
29.08.2022Välkkilänojan valuma-alueselvityksen info 24.9.2022
29.08.2022Vuosikokous 2022
09.08.2022Imuruoppaus-puiden kaataminen Motolla
09.08.2022Kutsu - Kosteikkoesitelmä ja maastokierros 13.8.2022

Siirry arkistoon »