Kokonjärven keskeisimmät toimenpiteet Välkkilänojan valuma-alueella

13.08.2023

Kauden 2022–2023 aikana Kokonjärven keskeisimmät toimenpiteet olivat Välkkilänojan valuma-alueella. KSY teki hanke-ehdotuksen nettisivujen kautta SOTKA-kosteikoille tehdä kartoitustyötä Välkkilänojan valuma-alueen suunnittelutyön pohjalta. Hanke on tuottanut tulosta enemmän kuin olisi voinut odottaa. SOTKA- kosteikot aloitti suunnittelu- ja kartoitustyön yhdessä alueen maanomistajien kanssa.

Maanomistajien panos yhdessä SOTKA-kosteikkojen kanssa on ollut nopeaa ja tehokasta. SOTKA kosteikoiksi valikoitui lopulta useita kohteita. Kaikista SOTKA-kosteikoista on tehty yksityiskohtaiset suunnitelmat kustannusarvioineen. Rahoitushakemukset on laitettu vireille, joihin odotetaan ELY-keskuksen ja Suomen Riistanhoito-säätiön rahoituspäätöksiä vuoden 2023 lopulla. Toivotaan parasta!

 

SOTKA- kosteikot

KOIVULEHDON KOSTEIKKO
LEHMIHAAN KOSTEIKKO
SAMMAKAN KOSTEIKKO
SAMMAKAN PIENKOSTEIKOT
KOIVULANLAHDEN KOSTEIKOT, joka koostuu 5 eri kosteikosta; Jussarin kosteikosta, Karjalamminojan kosteikosta, Sulkosen kosteikosta, Koivulanlahden kosteikosta ja Puiteron kosteikosta.

Lisäksi SOTKA kosteikoilla on työn alla 2 eri kokonaisuutta, kohde Hirsjärvenkulmalla ja Rapareidenkorpi.

KSY:n hallitus on päättänyt olla kosteikkohankkeissa tarvittaessa tukemassa maanomistajia ja metsästäjiä pienpetopyynnissä ja vesilintulaskennassa. Lisäksi KSY on mukana rahoittamassa kosteikkoihin liittyviä ojapato- ja rumpuputkia.

Tietoa kosteikoista löytyy täältä: kosteikko.fi ja Facebookissa: SOTKA-kosteikot

Alhainen-WA0002.jpg

21.05.2024SOTKA perusperiaatteet
24.02.2024Kosteikkojen rahoituksien osalta myönteinen päätös
24.02.2024Kokonjärven kelluvat lintujen pesimälautat
24.02.2024Uppopuuhanke
11.12.2023Kosteikko alueet
30.11.2023Suvi-vesiensuojeluhanke
30.11.2023Kokonrannan laavu valmis
31.10.2023Vuosikokous 2023
03.09.2023Järvihavaintoja kesältä 2023
21.08.2023Laavutalkoot jatkuvat 26.8.2023 lauantaina

Siirry arkistoon »